Naslovna Svijet Izgovor ili vizija? Pitanje je sada

Izgovor ili vizija? Pitanje je sada

0
Izvor:
IRSKA Početkom devedesetih godina prošlog vijeka ovo je bila jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope sa visokom inflacijom udruženom sa niskom stopom zaposlenosti. Stvarajući uslove povoljne za preduzetnike i investitore uz paralenu kulturološku promjenu vođenu inicijativom vlade u cilju smanjenja tenzija između populacije koja se opredjeljuje za protestantizam i onih koji izjašnjavaju kao katolici, Irska je uspjela da za deset godina obori nezaposlenost sa 17% na 3.9% uz petostruko povećanje BDP po glavi stanovnika. Najradikalnija mjera koja je doprinijela vrtoglavom usponu ovoga keltskog tigra su poreske olakšice koje nudi stranim kompanijama.
Foto: Ilustracija

Iako smo skloni da olako i često upoređujemo standard življenja naše zemlje sa daleko razvijenijim zemljama malo kada istražujemo način na koje su vodeće zemlje današnjice doživjele znatan ekonomski preobražaj u kratkom vremenskom periodu.
Portal Trebinje24 Vam donosi kratak pregled 5 zemalja koje su za par decenija uspjele napraviti društveno-ekonomski preporod.

IRSKA
Početkom devedesetih godina prošlog vijeka ovo je bila jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope sa visokom inflacijom udruženom sa niskom stopom zaposlenosti.
Stvarajući uslove povoljne za preduzetnike i investitore uz paralenu kulturološku promjenu vođenu inicijativom vlade u cilju smanjenja tenzija između populacije koja se opredjeljuje za protestantizam i onih koji izjašnjavaju kao katolici, Irska je uspjela da za deset godina obori nezaposlenost sa 17% na 3.9% uz petostruko povećanje BDP po glavi stanovnika.
Najradikalnija mjera koja je doprinijela vrtoglavom usponu ovoga keltskog tigra su poreske olakšice koje nudi stranim kompanijama.

BRUNEJI
Prije otkrića nafte 1929. ovo je bila zabačena britanska provincija na ostrvu Borneo u Indijskom okeanu. Tokom 30-ih godina izvoz nafte je počeo da raste nastavljajući isti trend u nadolazećim decenijama. Brunejski sultan, koji već 600 godina potiče iz iste porodice, je sav novac zarađen od izvoza nafte ulagao u razvoj infrastrukture i obrazovanje stanovništva. Sa razvojem je rasla briga o zdravlju stanovnika tako da danas Bruneji imaju zavidnu tradiciju u organizaciji obrazovnog sistema i socijalno-medicinskih usluga koje pruža stanovništvu. Uz naftu 60-ih godina prošlog vijeka su otkrivene zalihe zemnog plina što je samo još više ojačalo zemlju koja nije pala u krizu pri oslobađanja kolonijalnog režima Velike Britanije 1984. godine. Danas skoro svo stanovništvo radi u državnim institucijama ili investicionom fondu koji novac zarađen od prirodnih bogatstava ulaže u građevinske fondove. Takođe, postavljaju veoma striktna pravila stranim investitorima u dobijanju dozvola za poslove prerade i izvoza nafte ili plina.

SINGAPUR
Po ostvarivanju neovisnosti od Malezije 1965., ova mala zemlja je imala problema sa lošom ekonomijom, teškim uslovima života, nikakvim prirodnim bogatstvom i lošom medicinskom zaštitom. Većina stanovništva se bavila ribarstvom.
Može se reći da je za današnji zavidni nivo razvoja zaslužna samo jaka vizija tadašnjeg premijera Lee Kuan Yew-a, koji je odmah uveo reforme u obrazovni sistem a Engleski jezik uveo kao zvanični. Takođe, uveo je jake antikorupcijske mjere. Vlada je zadala sebi zadatak da pokrene singapursku industriju te su privatna preduzeća dobila različite finansijske podsticaje od privatnih fondova koji su dobijali licence od strane vlade. Simultano, Singapur se fokusira na razvoj informacionih tehnologija, pa je danas regionalni predvodnik tehnoloških inovacija. Singapurska vlada podstiče raznim mjerama slobodnu trgovinu, što je pomoglo zemlji u privlačenju brojnih multinacionalnih kompanija u zemlju.

NORVEŠKA

Primjer zemlje kod koje je upornost zaista dala rezultate. Radi se u istrajnosti u nastojanju da nađu naftu u svome moru. Iako je više istraživačkih ekspedicija propalo, u posljednjoj ekspediciji koju su mogli da finansiraju posrećilo im se. Novac zarađen od izvoza nafte su još davnih 60-ih godina počeli da ulažu u razne investicione fondove koje čuvaju vrijednost kapitala i akumuliraju dodatni tj. jednom rječju opcija u kojoj novac radi za vas ili u norverškom slučaju za cijelu naciju.
Veliki broj intelektualaca se slaže da je jedan od glavnih činilaca razvoja Norveške duga istorija u primjenjivanju demokratije, u punom smislu te riječi. Međutim, ova država se ne oslanja na svoje neobnovljive resurse iako sa naftnim rezervama može da bude obezbjeđenja još par decenija, već 2010. su zadali sebi cilj da smanje emisiju štetnih plinova u atmosferu prelaskom na električna vozila. Norverška je vodeća država u svijetu po broju električnih automobila po glavi stanovnika ali i prva zemlja koja je uvela elektične avione. Cilj je da do 2040. sav domaći, vazdušni saobraćaj koristi električnu energiju kao pogon.

JUŽNA KOREJA
Ova zemlja je poslije trogodišnjeg (1950-1953) korejskog rata ostala potpuno devastirana sa milionskim ljudskim žrtvama. Zahvaljujući petogodišnjem razvojnom planu koji su počeli primjenjivati odmah po završetku rata podstakli su otvaranje privatnih firmi, zapošljavanje hiljada ljudi. Od sedamdesetih godina su počeli ulagati u razvoj elektronskog sektora. Iz toga perioda imamo i danas uticajne firme kao što su LG i Samsung.
Od kraja osamdesetih godina prošlog vijeka su izvršili uspješnu tranziciju od autorativnog režima, koji je propagirao duh kolektiva, na demokratiju i u fokus stavljaju pojedinca što je svakako išlo u korak sa usmjeravanjem ekonomije u digitalni sektor koji se fokusira na unikatno iskustvo svakog pojedinca.

Trebinje24