Naslovna Hercegovina Bileća Načelnik opštine Bileća Veselin Vujović- Demant odborniku u Skupštini opštine Bileća Draženu...

Načelnik opštine Bileća Veselin Vujović- Demant odborniku u Skupštini opštine Bileća Draženu Dunđeru

0
Izvor: Trebinje 24

Veselin Vujovića, Načelnik opštine Bileća, uputio je  Demant odborniku u Skupštini opštine Bileća Draženu Dunđeru. 

Demant prenosimo u cjelosti:

Poštovani građani Bileće, slušaoci Radio Bileće

 

Ovim svojim saopštenjem želim da demantujem neistine i izmišljotine dotičnog odbornika koje je javno izrekao gostujući u studiu Radio Bileće.Ne želim da se pravdam pred bilo kim, želim da kažem istinu da sam načelnik svih građana i da zastupam njihove interese, svakako u skladu sa Zakonom.

 

1. Želim da kažem dotičnom odborniku da su sva kadrovska rješenja koje sam ja predložio i imenovao u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samuprave i Statutom opštine Bileća.Na sve te radnike koje sam ja imenovao i predložio sam ponosan jer svoj posao rade profesionalno i u skladu sa Zakonom.

 

 

2. Opština Bileća je dana 18.05.2021. godine potpisala ugovor da se izvrši revizija u opštini Bileća sa ovlaštenom revizorskom kućom iz Banja Luke.Ista komisija radi i revizorski izvještaj koji će biti dostavljen u skladu sa potpisanim ugovorom, o čemu će biti blagovremeno upoznat i skupštinski saziv i javnost.

 

3. Što se tiče izbora članova Opštinske izborne komisije sve je bilo javno, transparentno i u skladu sa Zakonom. Na skupštinskom kolegijumu održanom 05.03.2021. godine u 13:00 časova potvrđena je tačka dnevnog reda o raspisivanju javnog oglasa za izbor članova Opštinske izborne komisije Bileća. Na Trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Bileća, održanoj dana 23.03.2021. godine, sa 11 glasova ZA usvojena je tačka dnevnog reda o raspisivanju javnog oglasa za izbor članova Opštinske izborne komisije Bileća. Odlukom Predsjenika SO-e Bileća javni oglas je raspisan 31.03.2021. godine i isti je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ 05.04.2021. godine, odnosno u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 29/21 od 05.04.2021. godine i ostaje otvoren zaključno sa 14.04.2021. godine. Takođe, na Trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Bileća sa 11 glasova ZA imenovana je Komisija za provođenje postupka za izbor članova Opštinske izborne komisije Bileća.Komisija za provođenje postupka za izbor članova Opštinske izborne komisije Bileća je dana 21.04.2021. godine izvršila uvid u dostavljenu dokumentaciju za članove Opštinske izborne komisije Bileća i utvrdila da se na Javni oglas prijavilo šest kandidata, i da pet kandidata ispunjava opšte i posebne uslove, a da jedan kandidat u skladu sa članom 2.3 tačka 4. Izbornog zakona BiH ne ispunjava uslove i ne može pristupiti intervjuu. Kandidate koji su ispunjavali uslove Komisija je uredno pozvala na zakazani intervju dana 12.05.2021. godine i obavila isti sa kandidatima. Na intervju su se odazvala četiri kandidata, jedan kandidat se nije odazvao i nije pravdao svoj izostanak. Komisija je obavila intervju sa kandidatima koji su mu pristupili, izvršila bodovanje i sačinila rang listu. Svu potrebnu dokumentaciju je dostavila Komisiji za izbor i imenovanja na dalje postupanje.

Obzirom da dotični odbornik smatra da jedan kandidat nije mogao biti član Opštinske izborne komisije Bileća, ovim putem ga obavještavamo da je Komisija uputila svoj upit broj 11.01/013-152/21 od 19.04.2021. godine Centralnoj izbornoj komisiji BiH i da je ista komisija dostavila odgovor broj: 06-1-07-1-846-2/21 od 21.04.2021. godine gdje se navodi da za traženog kandidata ne postoje bilo kakve smetnje za članstvo u Opštinskoj izbornoj komisije Bileća.

 

4. Što se tiče vršenja stručnog nadzora nad postavljanjem javne rasvjete na području opštine Bileća nadzor vrši lice koje posjeduje sve odgovarajuće licence za taj dio posla i nijednim pravnim aktom nije predviđen sukob interesa za to lice i taj dio posla.Vjerovatno je dotičnom zasmetalo što je utvrđeno da je određeni broj privatnih firmi koristio javnu rasvjetu u svojim firmama na račun opštine, među kojima je i dotični.

5. Dotični ironično pominje da je u našu opštinu došao gradonačelnik Bijeljine da se slika i ponudi pomoć u gašenju požara onda kada je pala kiša. Gradonačelnik Bijeljine se odmah po izbijanju prvog požara na teritoriji naše opštine ponudio da pruži pomoć kako u ljudstvu tako i u tehnici, a njegov dolazak u Bileću je imao sasvim drugi povod. Svakoj opštini i gradu treba da je zadovoljstvo da ima takvog prijatelja i saradnika kao što je gradonačelnik Bijeljine i uvjek će biti naš drag gost kao i njegovi saradnici.

6. Takođe, dotični navodi kako sam „uzeo grančinu i učestvovao u gašenju požara“. Tačno, isto tako kako sam 1991. godine uzeo pušku i stao na branik otadžbine i svog naroda. Vjerovatno je dotični pronašao sebe i u 1991. i u 2021. godini jer se odnosio na isti način pa mu je to zasmetalo.Meni je čast i zadovoljstvo da sam sa svojim narodom, da sam na raspolaganju svom narodu i da predstavljam sve građane Bileće.

7. Što se tiče održavanja redovnih radnih sastanaka, ja i moji sradnici sastajemo se po potrebi posla, dobijamo i izvršavamo službene zadatke, sve u skladu sa zakonom.

8. Nije tačno da se ja borim protiv Miljana Aleksića. Ukoliko se u postupku dokaže da postoji odgovornost bilo koga, neka zato odgovara pred istražnim i nadležnim organima, a odgovorno tvrdim da nisam potpisao bilo kakav ugovor sa firmom „Aleksić komerc“ od dana preuzimanja dužnosti načelnika opštine Bileća.

9. Što se tiče privatnog sektora postoji odlična saradnja, nastojali smo da smanjimo iznose određenih taksi koje se odnose na taj sektor i nikoga ne smatram kriminalcem za koga nije ili ne bude dokazano da jeste.

10. Izjava dotičnog odbornika da sam rekao da su gospodin Vojislav Šešelj i gospodin Aleksandar Vučić loši ljudi i Srbi je čista izmišljotina. Naprotiv, imam izgrađene i prijateljske odnose sa porodicom Vučić što se potvrdilo i donacijom od 300 hiljada evra za moje selo, a moje dalje aktivnosti i saradnju sa porodicom Vučić će potvrditi rezultati u budućnosti.

11. Izvjesni navodi da se konsultovao sa Centralnom izbornom komisijom BiH i da će se članovi Opštinske izborne komisije Bileća imenovati tek posle Nove godine.Želim da ga obavijestim nas je Centralna izborna komisija BiH obavijestila svojim dopisom broj: 06-01-07-1-994/21 od 10.06.2021. godine da se imenovanje članova OIK-a izvrši u julu 2021.godine.Obzirom da nije izvršeno imenovanje članova OIK-a u julu, Centralna izborna komisija BiH svojom urgencijom broj:06-01-07-1-49-89/21 od 11.08.2021.godine nalaže da se imenovanje članova OIK Bileća izvrši odmah, a najkasnije do 30.09.2021.godine, a ne posle Nove godine kako dotični navodi.

12. Svi razgovori sa predstavnicima Nešković pumpe kao i ribarnice iz Stoca su vođeni javno i transparentno sa nadležnim ljudima iz Opštinske uprave i svi zainteresovani će imati našu podršku ako su njihovi zahtjevi u skladu sa Zakonom.

13. Što se tiče plata, u proteklom periodu su dijeljene u skladu sa prilivom novčanih sredstava u budžet i nastojalo se da u istom mjesecu budu podijeljene plate svima, što smo do sada i uspjevali, osim Javnog preduzeća Prečistač otpadnih voda jer jedan dio koji dolazi od HET-a kasni i tu se stvorio problem u kašnjenju plata.

14. Naslijeđen je dug prema Poreskoj upravi Republike Srpske u iznosu od 3.550.000 KM i to predstavlja problem za radnike koji ispune uslov za odlazak u penziju jer prethodna vlast nije vršila uplatu doprinosa. Od početka mog mandata Poreskoj upravi uplaćeno je 955.000 KM, a za period 2019. do 2020. godine, za vrijeme prethodne vlasti, obaveze prema Poreskoj upravi su izmirene u iznosu od 675.000 KM.

15. Dotični odbornik u uvodnom izlaganju kritikuje što se nije vršilo otpuštanje radnika na ulicu kako je to govorio u predizbornoj kampanji „goni bagru napolje“, a u drugom dijelu svog izlaganja kaže da treba da ostanu ti mladi i perspektivni ljudi na poslu.Pretpotstavljam da je u međuvremenu primio neki telefonski poziv pa je ostao neodlučan. Vidjet ćemo kakav će stav imati u nekom narednom gostovanju.

16. Nikada nikoga nisam uslovaljavao da se učlani u bilo koju političku stranku da bi ostvario određeni cilj, i nemam namjeru to raditi.

Svi građani koji su imali problem u vezi vodosnadbijevanja su dobili vodu, po jednu cisternu, odnosno i više zavisno od njihove socijalne karte.

17. Primjedbe iznesene na rad Komisije za provođenje postupka za izbor direktora Centra za socijalni rad nisu osnovane. Kad je u pitanju Centar za socijalni rad kandidat za direktora iz političke partije koju predlaže dotični odbornik nije ispunjavao uslove konkursa, nije imao položen stručni ispit za organima uprave, a na konkurs se javilo lice koje je ispunjavalo sve uslove predviđene konkursom i svakako da je komisija postupila u skladu sa zakonom. Dotični odbornik je zahtjevao da se konkurs poništi za što nije bilo zakonskog osnova i da se ponovo raspiše kad njegov kandidat položi stručni ispit, znači zahtjevao je da se rade protivzakonite radnje na šta komisija nije htjela da pristane, a u potpunosti je imala moju podršku.

18. Takođe, u svom izlaganju odbornik kaže da bi se smanjio broj izvršilaca treba da radnici odlaze u penziju, pa ne odlazi se u penziju kad ko hoće i kako kome odgovara već u skladu sa uslovima koje predviđa Zakon.

19. Na kraju da kažem da je mene za kandidata za načelnika opštine predložila grupa mojih saboraca uz saglasnost boračke kategorije posle jednog regionalnog sastanka Boračke organizacije, a ostalu podršku sam dobio od političkih subjekata koji su bili naši koalicioni partneri.Da je kojim slučajem kandidat za načelnika opštine bio iz SDS-a odgovorno tvrdim da bi imao moju punu podršku i angažovanje u predizbornoj kampanji.

 

NAČELNIK OPŠTINE BILEĆA

Veselin Vujović

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име