Naslovna Hercegovina Trebinje Zbog ukazivanja na nepravilnosti u radu Gradske uprave Trebinje službenik Duško Miljanović...

Zbog ukazivanja na nepravilnosti u radu Gradske uprave Trebinje službenik Duško Miljanović trpi mobing – Podršku zatražio od Ministarstva uprave i lokalne samouprave

0
Duško Miljanović je samostalni stručni saradnik za rad sa mladima, NVO sektorom i udruženjima građana u Gradskoj upravi Trebinje, pri Odjeljenju za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje čiji je načelnik Slađana Skočajić, a angažovan je i dodatno kao menadžer integriteta Grada Trebinja. Tvrdi da je još od 2019. godine žrtva mobinga, a sve zbog toga što je u više navrata ukazivao na nepravilnosti u radu. O svemu tome obavijestio je Senku Jujić, ministarku uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske. Kako je naveo, nadležnom ministarstvu obratio se vjerujući da ‘’institucije Republike Srpske čuvaju zrno pravde’’. U pismu je kao glavnog krivca naveo Slađanu Skočajić, načelnicu Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje. Od nadležnog ministarstva očekuje da će preduzeti određene mjere i zaštititi kako njegov profesionalni integritet, tako i integritet Gradske uprave Trebinje.

‘’Kao službenik Gradske uprave Grada Trebinja, već duže vremena, izložen sam različitim oblicima mobinga i diskriminacije zbog kojih Vam se ovom prilikom obraćam. Takođe, obraćam se i zbog nepravilnosti u radu Gradske uprave koje mogu biti koruptivne prirode, a na koje sam u prethodnom periodu ukazivao nadležnim u Gradskoj upravi. Siguran sam da je jedan od razloga mobinga kome sam izložen upravo ukazivanje na nepravilnosti odnosno nepristajanje da na bilo koji način kršim zakon i propise. Nakon latentnog izložen sam i direktnom mobingu odnosno kršenju mojih prava prevashodno od strane načelnice Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje g- đe Slađane Skočajić.’’ – počinje Duško Miljanović svoje pismo upućeno ministarki Senki Jujić.

Izgubio sam nadu da će nadležni u Gradskoj upravi štititi slovo zakona!

U pismu koje je poslao juče, dalje navodi da je izgubio vjeru da će nadležni u Gradskoj upravi Trebinje štitii zakon i čuvati institucije RS, te da od Vlade Republike Srpske očekuje da će preduzeti mjere i pružiti mu podršku.

‘’Izgubio sam nadu da će nadležni u Gradskoj upravi štititi slovo zakona odnosno da će zaštititi integritet Gradske uprave, ali želim da vjerujem da zrno pravde i dalje čuvaju institucije Republike Srpske. S tim u vezi, nadam se da ćete, nakon što pročitate moj dopis, preduzeti mjere iz Vaše nadležnost, pružiti mi podršku u borbi za zaštitu profesionalnog integriteta, ali i integriteta Gradske uprave Grada Trebinja.’’ – napisao je Miljanović.

Prve elemente mobinga sam osjetio kada sam gradonačelniku ukazao na nepravilnosti u radu Komisije za ocjenu i izbor projekata!

Miljanović potom upoznaje ministarku sa počecima mobinga i razlozima istog i navodi da je mobing u posljednje vrijeme eskalirao do te mjere da je on gotovo isključen iz aktivnosti iz opisa posla kojeg obavlja, prenosi Moja Hercegovina.

‘’Prve elemente mobinga  osjetio sam još 2019. godine kada sam gradonačelniku ukazao na nepravilnosti u radu Komisije za ocjenu i izbor projekata prispjelih na Javni poziv za dodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za projekte udruženja građana/fondacija iz oblasti kulture, nauke i društvene brige o mladima. Kao član navedene Komisije tražio sam da pravni savjetnici i on lično  razmotre moje navode, te da me obavijeste o mojim daljim obavezama.  Nikada nisam dobio nikakav odgovor, ni pismeni ni usmeni, već sam jednostavno isključen iz rada Komisije.  Od tada počinje mobing prema meni koji je u protekle tri godine eskalirao do te mjere da sam skoro potpuno isključen iz aktivnosti Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje koje se odnose na referat za koji sam zadužen nepunih 15 godina.’’ – tvrdi Duško Miljanović.

Učestvovao je u brojnim projektima i aktivnostima, a posebno ističe činjenicu da je kao dio tima u okviru projekta ‘’Dijalog za budućnost’’ učestvovao u Sedmici mira u Ženevi kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine.

‘’U svom dosadašnjem radu nemam nijednu mrlju jer posao obavljam profesionalno, savjesno i odgovorno, strogo se pridržavajući zakona. Imao sam priliku da sarađujem sa različitim institucijama, udruženjima građana i pojedincima na polju saradnje sa mladima, polju kulture, obrazovanja, socijalne zaštite, jačanja društvene kohezije. Zbog svog profesionalnog odnosa bio sam izabran od strane Ujedinjenih nacija BiH (jedini službenik jedinica lokalne samouprave iz BiH)  da,  kao dio tima u okviru projekta „Dijalog za budućnost“, učestvujem u Sedmici mira u Ženevi. Imao sam priliku da upoznam kolege iz čitave Republike Srpske i BiH, da sarađujem na različitim projektima, a posebno sam ponosan na one koji se odnose na dijalog i mir. Nažalost, mobing i diskriminacija kojima sam izložen u Gradskoj upravi eskalirali su do te mjere da su mir i pravda kojima toliko težim, lično i profesionalno, moj nedosanjani san. Izgleda da se za pravdu i mir u Gradskoj upravi moram neprestano boriti – sam ili uz Vašu podršku.’’- stoji u pismu.

U protekle tri godine mobing je eskalirao do te mjere da sam skoro potpuno isključen iz aktivnosti Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje!

Od aprila 2017. godine obavlja posao koordinatora Radne grupe za izradu Plana integriteta Grada Trebinja, a u oktobru iste godine imenovan je za menadžera integriteta Grada Trebinja. Tvrdi da je u više navrata podnosio izvještaje gradonačelniku Ćuriću i ukazivao na nepravilnosti u radu, ali odgovore nikada nije dobio.

‘’Ističem da sam u aprilu 2017. godine imenovan za koordinatora Radne grupe za izradu Plana integriteta Grada Trebinja, a u oktobru iste godine  godine imenovan sam za menadžera integriteta Grada Trebinja. Od tada uredno obavljam zaduženja menadžera integriteta. Podnosio sam izvještaje, ukazivao na nepravilnosti u radu, predlagao mjere za zaštitu integriteta Gradske uprave, ali od nadležnih nikada nisam dobio nikakav odgovor. Ignoriše se i činjenica da je, između ostalog, Gradska uprava finansirala izradu dokumenta „Omladinska politika grada Trebinja“, a da navedeni dokument još nije usvojen. Nisam imao priliku da se uvjerim da li je dokument uopšte izrađen jer nadležna Komisija izvještaje o realizaciji projekata nije ni razmatrala. Na ove nepravilnosti, između ostalih, ukazivao sam u svojim dopisima. Odgovore nisam dobijao ni kada sam podnosio inicijative za unapređenje rada Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje. Dakle, isključen sam iz radnih procesa koji su dio referata za koji sam zadužen te se potpuno ignorišu sve moje inicijative i prijedlozi uključujući i zahtjev da prekine sa mobingom koji sam uputio g-đi Skočajić.’’ – napisao je Miljanović.

Raspolažem dokazima koji se odnose na moje navode!

Pri kraju pisma stoji da raspolaže dokazima za iznesene tvrdnje i moli ministarku Jujić da mu pruži podršku.

‘’Umjesto da budem nagrađen za svoj profesionalni odnos u Odjeljenju za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje, kao i za aktivnosti koje sam realizovao kao menadžer integriteta Grada Trebinja, izvještavajući i ukazujući na nepravilnosti, predlažući mjere za unapređenje rada i veću transparentnost u radu nadležnog Odjeljenja i cjelokupne Gradske uprave, danas sam izložen mobingu i diskriminaciji te sam primoran da tražim podršku Ministarstva uprave i lokalne samouprave.’’ – apeluje Miljanović na resorno ministarstvo.

‘’Želim da apostrofiram da raspolažem dokazima koji se odnose na moje navode u vezi sa mobingom i diskriminacijom (službena korespondencija sa nadležnim), a da se dokazi o nepravilnostima u radu Gradske uprave nalaze u arhivi Gradske uprave  (dokumentacija u vezi sa javnim pozivima koji su raspisani u prethodnom periodu, a  odnose se na sektore koji su u nadležnosti Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje).’’

‘’Uzevši u obzir prethodno navedeno, molim da mi se pruži podrška u zaštiti profesionalnog integriteta, ali i u zaštiti integriteta Gradske uprave Grada Trebinja.’’ – stoji na kraju pisma koje je Miljanović poslao Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na ruke ministarki Senki Jujić.

Foto: Privatna arhiva

Podsjećamo da je Duško Miljanović i ranije, u više navrata, obavještavao javnost putem društvenih mreža na nekorektan i neprofesionalan odnos prema njemu, a od strane njemu nadređenih. Ukazujući na nepravilnosti u radu, za koje je, kako i Miljanović tvrdi, moguće utvrditi da su i koruptivne prirode, umjesto na podršku nadležnih za rješavanje ovakvih stvari naišao je na ‘’zid’’ i mobing. U nadi da su u Republici Srpskoj ipak snažne i pravične institucije, poslao je pismo nadležnom ministarstvu, a sve će biti mnogo jasnije kada/ako Miljanović dobije odgovor. Kakav će biti odgovor, da li će ga biti i, ukoliko ga bude, da li će se preduzeti neophodne mjere i ispitati Miljanovićeve tvrdnje, na ministarki je Jujić koja će, u skladu sa svojom reakcijom na ovo pismo, postati heroj ili antiheroj, ako ne cijele RS, onda bar Duškov mali (veliki) (anti)heroj.

Moja Hercegovina/Igor Svrdlin

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име